39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Narodowe Czytanie „Balladyny”
5 września 2020r. | Administrator

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania, organizowaną pod patronatem pary prezydenckiej. W tym roku lekturą Narodowego Czytania została wybrana „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Prezydent RP - Andrzej Duda, zachęcając do udziału w niej, napisał: „Wierzę, że w tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy razem pokonujemy epidemię, wspólna lektura klasyki polskiej literatury jeszcze silniej nas zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej satysfakcji i ponownie łącząc w przekonaniu o doniosłości dzieł naszych największych pisarzy”.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. „Balladyna” Juliusza Słowackiego to lektura IX odsłony tej akcji. Przedsięwzięcie to popularyzuje czytelnictwo i udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc. Tegoroczna akcja realizowana w naszym liceum przybrała nieco inną formę niż w ubiegłych latach. „Balladynę” czytaliśmy w rożnych miejscach szkoły z zachowaniem środków ostrożności, wykorzystując tradycyjne i nowoczesne narzędzia komunikacji. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie wprowadzili nas w baśniową opowieść o dwóch siostrach - Alinie i Balladynie. Z okazji tegorocznej edycji Narodowego Czytania otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP okolicznościową pieczęć. Pamiątkowe stemple mógł zdobyć każdy, kto przyniósł własny egzemplarz „Balladyny”. Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie tej pięknej akcji serdecznie dziękujemy.

obrazek obrazek obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6