39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Uczennica naszej szkoły w finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
3 października 2020r. | Administrator

2 października w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie zainaugurowano etap diecezjalny 24. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Wśród siedmiu najlepszych uczestników konkursowej rywalizacji znalazła się Julia Ulaszek z kl. 3E. Opiekunem uczennicy jest ksiądz M. Gurbisz.

Tegoroczna edycja swym zakresem merytorycznym obejmowała Księgę Liczb oraz 1 List do Koryntian. Diecezjalny etap poprzedziły wrześniowe eliminacje szkolne, w których wzięło udział 256 uczniów szkół średnich oraz pisemny etap diecezjalny. Ze względów epidemicznych etapy te odbyły się na specjalnie przygotowanej przez organizatorów platformie online. Wyłoniono siedmiu najlepszych uczniów, którzy przystąpili do diecezjalnego etapu ustnego. Wśród nich znalazła się Julia.

Odpowiedzi ustne oceniała Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr Mirosław Łanoszka – biblista, dr Ewa Miśkowiec – teolog, Bożena Pruska – koordynator diecezjalny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Julia bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Kolejnym etapem konkursowych zmagań będzie finał składający się z dwóch części: 12 października 2020 r. o godz. 12.00 – etap pisemny online, natomiast 27 października – część ustna finału w Niepokalanowie. Julii życzymy powodzenia w finale.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6