39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Program pilotażowy OXFORD E–ZONE testowany przez naszych uczniów
7 lutego 2014r. | Administrator

Uczniowie z klas IIb i IIe brali udział w międzynarodowym projekcie pilotażowym, realizowanym przez wydawnictwo Oxford University Press. Oprócz kilku szkół z Polski, do udziału zostały zaproszone szkoły średnie reprezentujące Czechy, Belgię, Francję, Węgry i Rumunię. Celem pilotażu było testowanie przygotowanych przez wydawnictwo zasobów internetowych, które mają dać początek portalowi nastawionemu na naukę języka angielskiego online. Przez siedem tygodni uczniowie uczestniczyli - pod kierunkiem p. Elżbiety Łukaszek - w lekcjach opartych na materiałach online, które, jak się okazało, dotyczyły wielu ważnych tematów maturalnych. Oprócz artykułów i filmów video, które rozwijały słownictwo oraz rozumienie ze słuchu, były też dostępne ćwiczenia gramatyczne i gry sprawnościowe umożliwiające powtórzenie struktur gramatycznych i leksykalnych.

Uwagi i spostrzeżenia uczniów stanowiły ważną wskazówkę dla biorących udział w pilotażu nauczycieli, którzy podzielili się nimi z twórcami strony podczas styczniowej debaty online. Tak więc grupa testująca z naszego liceum również wniosła swój wkład w przyszłą zawartość merytoryczną i wygląd portalu edukacyjnego, którego obecna nazwa brzmi OXFORD E-ZONE.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6