39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Nasi młodzi przedsiębiorcy!!!
18 lutego 2014r. | Administrator

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie naszej szkoły od początku roku szkolnego uczestniczą w grze edukacyjnej, polegającej na założeniu w szkole własnej, realnie działającej firmy, zorganizowanej na wzór spółki jawnej. Dnia 14 lutego nasi młodzi przedsiębiorcy spróbowali swoich sił na rynku szkolnym. Po kilku miesiącach wytężonej pracy powstały dwa miniprzedsiębiorstwa: Kanapnicus i Sweet Desire.

Kanapnicus to miniprzedsiębiorstwo zajmujące się tzw. małą gastronomią, przedmiotem ich działalności jest produkcja i sprzedaż oryginalnych tostów o tajemniczo brzmiących nazwach: „Gentletost” i „Kontratost”. Współwłaścicielami spółki są: Damian Cichoń, Amadeusz Burek - kl. 3f, Patryk Sypek, Mateusz Pluta, Konrad Skowron, Kamil Oko, Olga Młodecka, Michał Górski oraz Aneta Wójcik - kl. 3a.

obrazek

Wspólnicy Sweet Desire postawili na handel, a efektem ich pracy było zorganizowanie na terenie szkoły stoiska ze słodkościami. Spółkę założyli: Elżbieta Knap, Joanna Trzpis, Bartosz Skrzypek, Katarzyna Przybyszewska, Dawid Dobrowolski, Wiktoria Lipa - klasa 1d, Bartosz Gaj, Wiktoria Pęgiel, Barbara Robak oraz Daniel Kapusta - kl. 1b.

Młodym przedsiębiorcom życzymy samych sukcesów w biznesie nie tylko na rynku szkolnym!!!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6