39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Piotr finalistą 67. Olimpiady Astronomicznej
11 marca 2024r. | Administrator

W dniach 7-10 marca w Śląskim Parku Nauki w Cho­rzo­wie odbył się finał centralny 67. Olimpiady Astro­no­micz­nej. Uczest­ni­cy rozwiązywali zadania te­o­re­tycz­ne, ob­ser­wa­cyj­ne pod gołym niebem i pod sztucz­nym nie­bem pla­ne­ta­rium, a także zadania z analizy danych. Z przyjemnością in­for­mu­je­my, że reprezentant naszego „Kopernika”, uczeń kl. 4b - Piotr Żmu­da uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady, zaj­mu­jąc 14. miejsce. Gratulacje!

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6