39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wymiana
obrazek

"Bliżej siebie - bliżej Europy" -
polsko-niemiecka wymiana szkolna

Od 1992 roku tradycją naszej szkoły - II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika - jest coroczna wymiana młodzieży z niemieckim Christian-Ernst-Gymnasium w Erlangen.

Przyjęliśmy zasadę, że wiosną uczniowie polscy wyjeżdżają do Niemiec, a jesienią goszczą swoich niemieckich kolegów w Polsce.

Budynek Christian-Ernst-Gymnasium w Erlangen

Od początku wymiany jej organizatorem i kierownikiem ze strony niemieckiej jest pan Kurt Joa. Ze strony polskiej do roku 2002 wymianę organizował pan Jan Świąder. Od roku 2002 wymianą kieruje pani Dorota Dzija.

Koordynatorzy wymiany
Dorota Dzija - II LO, Mielec
Kurt Joa - Christian-Ernst-Gymnasium, Erlangen

Głównym celem wymiany jest nawiązanie bliższych kontaktów pomiędzy młodzieżą szkolną.

Wymiana młodzieży przynosi oczywiste korzyści dla jej uczestników. Udział w niej pozwala na doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem niemieckim i angielskim. Ponadto młodzi ludzie mają możliwość poznać obyczaje, tradycje i kulturę Niemiec, a poprzez udział w zajęciach szkolnych mają okazję poznać i porównać odmienne systemy szkolnictwa.

Dużą atrakcją wymiany jest bogaty program zwiedzania i zajęcia rekreacyjne przygotowane przez organizatorów. Często uczniowie sami są współautorami programu przygotowując różne prezentacje oraz dokumentując przebieg wymiany w formie np. gazetki ściennej. Wieloletnie doświadczenia pozwalają zaobserwować większą motywację uczniów do nauki języków obcych, otwartość na świat, ogładę i swobodę w kontaktach z obcokrajowcami. Te wyjazdy są szkołą tolerancji, świadomego i pozbawionego kompleksów współżycia w jednoczącej się Europie.

"Wojaże dodają odwagi i poszerzają horyzonty. Uczą jak odnaleźć się w każdym miejscu świata i zadomowić się w nim. ... Jest takie powiedzenie: Kto podróżuje, przeżywa wielokrotnie swoje życie. To święta prawda. Kiedy człowiek znajdzie się w nowym miejscu, nowym kraju czy obcuje z nową kulturą, zaczyna widzieć świat z innej, szerszej perspektywy. To, co było dotąd obce, staje się własne. To, co było wyobrażeniem, staje się konkretem." - Tadeusz Chudecki (aktor, reżyser, tłumacz, zapalony podróżnik) w książce "Wspaniałe podróże na każdą kieszeń. Czyli Europa za 100 euro".

Nasze przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez pomocy ze strony PNWM - "Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży", która jest organizacją międzynarodową powołaną przez rządy RP i RFN w celu m.in. finansowego wspierania kontaktów młodzieży. Przy realizacji programów odbywających się w Polsce możemy liczyć również na pomoc finansową ze strony Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

1. Jak długo trwa wymiana?

Każde spotkanie, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, trwa 10 dni (licząc czas dojazdu). Gości oczekujemy zawsze w piątek wieczorem, gościmy ich przez cały następny tydzień - do soboty włącznie. Wyjazd planuje się zawsze na sobotnie godziny wieczorne.

2. Jakie warunki muszę zapewnić przyjmując gościa?

Goście z Niemiec nie mają szczególnych wymagań, pragną być traktowani po prostu jak domownicy. Idealnie byłoby oddać do dyspozycji gościa pokój, wystarczy jednak też, jeżeli gość będzie miał własne łóżko.

3. Co zrobię, jeżeli moja znajomość języka niemieckiego nie będzie wystarczająca?

Większość uczniów biorąca udział w wymianie, to początkujący, jeżeli chodzi o znajomość języka niemieckiego. Tylko nieliczni opanowali język na poziomie umożliwiającym im swobodne porozumiewanie się. Językiem komunikacji jest więc język angielski. Ponad to jesteśmy w grupie, możemy sobie wzajemnie pomagać, spotykamy się codziennie, wspólnie spędzamy większość czasu. Do odważnych świat należy!! Takie spotkania, to często dodatkowa motywacja do nauki zarówno języka niemieckiego i angielskiego.

4. Czy mogę brać udział w wymianie, jeżeli nie uczę się języka niemieckiego w szkole?

Oczywiście, niektórzy uczą się przecież języków obcych poza szkołą. Można się też porozumiewać po angielsku.

5. Czy muszę uczestniczyć we wszystkich wycieczkach organizowanych w ramach wymiany?

Uczniowie biorący udział w wymianie są zwolnieni z zajęć dydaktycznych w szkole na rzecz uczestnictwa we wszystkich organizowanych imprezach w ramach wymiany polsko-niemieckiej. Jeżeli jednak obawiasz się zaległości w szkole, do ciebie należy decyzja, w jakich imprezach będziesz brał udział. Musisz to tylko wcześniej zgłosić opiekunom wymiany. Po zakończeniu wymiany będziesz przez kilka dni zwolniony z odpytywania, co umożliwi ci nadrobienie zaległości szkolnych.

Dla rodziców:

Jedną z form poznawania innych kultur i obyczajów panujących w innych krajach jest wymiana młodzieży. Jest to jedna z form edukacji, która wspiera rozwój i edukację młodych ludzi. Jest ona bardzo popularnym sposobem na nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. I choć głównym celem wymiany jest poznawanie języków obcych oraz obyczajów innych państw, korzyści są dużo większe.

Wymiana umożliwi młodym ludziom żywy kontakt z inną kulturą, dzięki czemu są oni w stanie ocenić lepiej własną społeczność, a w przyszłości ułatwi nawiązywanie kontaktów z obcokrajowcami co może być atutem w poszukiwaniu pracy. Wymiany wpływają także pozytywnie na rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji planowania i angażowania się. Wymiany stwarzają młodym ludziom możliwość poznania stylu i realiów życia ich rówieśników w innych krajach.

Młodzież ma również okazję do odwiedzania nietypowych miejsc, spotkania z ludźmi, rozmowy z rówieśnikami pochodzącymi z innych krajów, dzięki czemu zaspokaja się ich ciekawość świata. Wyjazdy takie pozwalają młodemu człowiekowi sprawdzić osobiście, czy ludzie pochodzący z innych państw różnią się od niego, a jeśli tak, to skąd biorą się te różnice.

te: 0.016s dbnc: 5 dbnq: 5