39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
14 marca 2024r. | Administrator

22 uczniów II LO wzięło 14 marca udział w szkolnym eta­pie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Do eta­pu die­cez­jal­ne­go zakwalifikowali się: Anna Brzdęk, (3f), Ma­ja Tom­czak (3f), Kacper Masłowiec (2e). Zakres me­ry­to­rycz­ny XXVIII edy­cji obejmował Księgę Sędziów oraz Dzie­je Apo­stol­skie wraz z wprowadzeniami, przy­pi­sa­mi, ko­men­ta­rza­mi oraz słownikiem. Na laureatów czekają wspaniałe na­gro­dy, a wśród nich indeksy na uczelnie wyższe, za­gra­nicz­ne piel­grzym­ki oraz cenne upominki rzeczowe.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6