39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiosna w II LO
21 marca 2024r. | Administrator

21 marca w naszej szkole świętowaliśmy odejście zi­my i radośnie witaliśmy wiosnę. Tradycyjnie już z tej oka­zji Samorząd Uczniowski zorganizował pokaz ory­gi­nal­nych prze­brań i nagrodził twórców najbardziej krea­tyw­nych ko­stiu­mów. W tym roku nagrodą główną była zniż­ka -10% na za­kup kursu prawa jazdy w Ośrodku Szko­le­nio­wym Kie­row­ców TAZZ. Zwycięzcom gratulujemy i dzię­ku­je­my za wspól­ne świętowanie Dnia Wiosny! Galeria...

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6