39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Nasza uczennica w etapie centralnym Olimpiady Przedsiębiorczości
22 marca 2024r. | Administrator

Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich (4b) za­kwa­li­fi­ko­wa­ła się do etapu centralnego XIX Olimpiady Przed­się­bior­czoś­ci. Wik­to­ria może poszczycić się suk­ce­sem w eta­pie okrę­go­wym, w którym zajęła 2. miejsce w ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji pun­kto­wej. Serdecznie gratulujemy! Etap cen­tral­ny od­bę­dzie się 11 kwietnia w Warszawie, a my trzy­ma­my kciu­ki już dzisiaj!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6