39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szkolenie prawne
19 kwietnia 2024r. | Administrator

18 kwietnia 2024 r. klasy 1c, 1e, 1f brały udział w spot­ka­niu z ad­wo­ka­tem Karolem Grześkiewiczem – Pre­ze­sem Fun­da­cji Roz­wo­ju i Wsparcia „Pasieka”. Pan me­ce­nas opo­wie­dział m.in. o zawodach prawniczych, przy­bli­żył pro­ble­ma­ty­kę odpowiedzialności karnej, wyjaśnił, czym są groź­by ka­ral­ne i jakie sankcje grożą np. za znie­sła­wie­nie.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6