39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
19 kwietnia 2024r. | Administrator

W odbywających się 17 kwietnia 2024 r. w Tar­no­brze­gu eliminacjach okręgowych Ogólnopolskiego Kon­kur­su Re­cy­ta­tor­skie­go bardzo dobrze zaprezentowały się na­sze uczen­ni­ce: Ewa Majka (3e) i Wiktoria Rydza (2e), awan­su­jąc do eta­pu wojewódzkiego. Sukces to tym większy, że OKR to najbardziej prestiżowy konkurs recytatorski w kraju. Ewie i Wiktorii życzymy powodzenia w dalszych etapach tur­nie­ju!

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6