39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Licealiści zagrali dla przedszkolaków
26 kwietnia 2024r. | Administrator

19 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 2e mieli okazję za­pre­zen­to­wać swoje umiejętności aktorskie przed pu­blicz­noś­cią w Przed­szko­lu Miejskim nr 9. Aktorzy przed­sta­wi­li hi­sto­rię Czer­wo­ne­go Kapturka, która spotkała się z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem ma­łych wi­dzów. Galeria...

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6