39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Absolwenci

UWAGA: Internetowa baza absolwentów jest niedostępna ze względu na ochronę danych osobowych.


UWAGA: Mamy świadomość, że prezentowane w dziale 'Absolwenci' informacje mogą być niekompletne lub zawierać nieścisłości. W razie chęci uzupełnienia lub sprostowania zawartych na naszych stronach informacji prosimy o kontakt.


ABSOLWENCI II LO Z OSIĄGNIĘCIAMI NAUKOWYMI

  • Tabela zawiera imię i nazwisko absolwenta, rok ukończenia szkoły oraz stopień naukowy.
Ewa Barnaś-Baran1990doktor nauk humanistycznych
Magdalena Kosno (Bazak)2004doktor nauk społecznych
Krzysztof Boryczko2003doktor nauk technicznych w zakresie dyscypliny "Inżynieria środowiska"
Łukasz Drelicharz1995doktor nauk medycznych
Joanna Drozd-Sokołowska1998doktor nauk medycznych
Tomasz Drozdowski1972doktor habilitowany
Piotr Drozdowski1971doktor habilitowany inżynier
Ks. Waldemar Durda1978doktor teologii
Dariusz Dymek1984doktor ekonomii
Andrzej Feret1981doktor inżynier
Mariusz Gajda1976profesor doktor habilitowany fizyki
Piotr Gembal1994doktor nauk medycznych
Alina Gil (Miłoś)1983doktor habilitowany nauk fizycznych
Lidia Głodzik1990doktor nauk medycznych
Arkadiusz Głowania1993doktor nauk medycznych
Urszula Gocyła1971doktor nauk medycznych
Edyta Gracz-Chmura1998doktor nauk humanistycznych
Agata Graniczka (Błachowicz)1994doktor nauk biologicznych
Janusz Gruchała1973doktor habilitowany
Agnieszka Anna Grzelak1995doktor habilitowany nauk prawnych
Józef Grzybowski1972doktor nauk technicznych
Małgorzata Herchel (Paluch)1999doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
Krystyna Hexel1977docent filologii germańskiej
Ludomir Hexel1975doktor chemii
Marta Hirsch (Ziembińska)1979doktor prawa międzynarodowego
Stanisław Jan Hyjek1968doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
Eliza Jabłońska (Pietrzak)1997doktor habilitowany nauk matematycznych
Wawrzyniec Janiszewski1983doktor nauk medycznych
Andrzej Jurkowski1972doktor nauk medycznych
Beata Kopecka (Jucha)1995doktor nauk humanistycznych
Grzegorz Kopecki1995doktor habilitowany nauk technicznych
Beata Korchowiec (Bober)1985doktor chemii
Edyta Kozak-Hamala2005doktor nauk prawnych z zakresu prawa gospodarczego
Michał Kozłowski2006doktor nauk medycznych
Jerzy Krężel1999doktor inżynier
Andrzej Krupa1981doktor inżynier
Jacek Krzysztofik1972doktor historii
Iwona Kuroń-Opalińska1992doktor nauk medycznych
Adrian Kużdżał1996doktor nauk o kulturze fizycznej - fizjoterapia
Jacek Kwiecień1978doktor weterynarii
Marta Lenartowicz (dawniej Pawula)1996doktor nauk humanistycznych
Urszula Lurska1971doktor matematyki
Ewa Łagudza (Młyńczak)2004doktor chemii
Adam Łapicki1983doktor chemii
Joanna Macyk (Łanocha)1992doktor chemii
Wojciech Macyk1992profesor chemii
Iga Magda1999doktor nauk ekonomicznych
Jan Migdalski1967doktor habilitowany inżynier
Piotr Miłoś1999doktor matematyki
Agnieszka Mrozik1998doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa
Jacek Nowakowski1989doktor chemii
Dorota Nowak (Bogdanowska)1978doktor
Izabela Oleksiewicz1995doktor prawa, doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych
Joanna Ortyl2002doktor inżynier
Łukasz Ortyl1996doktor inżynier
Jacek Pająk2006doktor sztuk muzycznych w dyscyplinie "reżyseria dźwięku”
Rafał Palej1968doktor habilitowany inżynier
Janusz Petryna1973doktor inżynier
Janusz Pietruszka1973doktor inżynier
Anna Piłat2001doktor nauk biologicznych
Justyna Placek (Kuźniar)2004doktor nauk medycznych
Roman Podraza1976doktor nauk informatycznych
Wojciech Podraza1977doktor nauk medycznych
Krzysztof Polak1976docent doktor nauk humanistycznych
Waldemar Rataj1984doktor
Tadeusz Ratusiński1990doktor matematyki
Rafał Rola1995doktor nauk medycznych
Wrzesław Romańczuk1976docent doktor nauk medycznych
Józef Rusin1975doktor nauk medycznych
Irena Rząsa-Gruchała1974doktor
Tomasz Skirecki2006doktor nauk medycznych
Jerzy Skrzypczak1979doktor historii
Jerzy Skrzypek1971doktor habilitowany nauk ekonomicznych
Stanisław Sieniutycz1957profesor doktor habilitowany chemii
Karol Sobol1968doktor
Władysław Sobuś1957profesor prawa administracyjnego
Anna Spacek Biegocka1977profesor Uniwersytetu w Wiedniu, doktor nauk medycznych
Ewa Stala1991doktor filologii hiszpańskiej
Andrzej Stokłosa1961profesor doktor habilitowany
Beata Strycharz-Szemberg1985doktor matematyki
Artur Strzępka1997doktor teologii
Stanisław Styrcz1969doktor chemii
Jolanta Szatkowska-Skrzypiciel1976doktor inżynier
Lidia Szulc (Dziedzic)1989doktor filologii polskiej
Anna Ślósarczyk-Cieśla1967profesor doktor habilitowany inżynier
Zenon Szmidtke1974doktor nauk humanistycznych w zakresie historii
Bożena Taras (Kucharska)1982doktor nauk humanistycznych
Dariusz Turlej1976doktor
Bogdan Wach1963doktor nauk medycznych
Albert Wielgus1989doktor chemii
Jolanta Witek1984doktor literatury religijnej
Jan Wójcicki1968docent doktor
Dorota Wydro1978doktor nauk ekonomicznych
Marek Wydro1983doktor nauk medycznych
Ewa Zalewska-Paciorek1969doktor inżynier
Jan Zawadzki1960docent nauk medycznych
Bogusław Zegarliński1974doktor fizyki
te: 0.018s dbnc: 5 dbnq: 5