39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

O szkole

II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

ul. Żeromskiego 28
39-300 Mielec

tel./fax. 177885168, 177885169
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
www: http://kopernik.mielec.pl/ • "SREBRNA SZKOŁA 2020" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "SREBRNA SZKOŁA 2019" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "SREBRNA SZKOŁA 2018" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "SREBRNA SZKOŁA 2017" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "SREBRNA SZKOŁA 2016" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "SREBRNA SZKOŁA 2015" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "ZŁOTA SZKOŁA 2014" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "ZŁOTA SZKOŁA 2013" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "KREATYWNA SZKOŁA 2012" - tytuł nadany przez kapitułę pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Mielca
 • "SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW" - tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011
 • "NIEPRZECIĘTNA SZKOŁA 2010" - tytuł przyznany przez Kapitułę pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Mielca
 • Coroczne wysokie miejsca w rankingu szkół ponadgimnazjalnych (Perspektywy)
 • Istnieje od 1953 roku
 • 296 uczestników zawodów centralnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, w tym 252 finalistów i laureatów szczebla centralnego i 4 uczestników olimpiady międzynarodowej z chemii, gdzie zdobyto jeden złoty medal i trzy srebrne
 • 32-krotna nominacja naszych uczniów na stypendystów Krajowego Funduszu Pomocy Dzieciom dla wybitnie uzdolnionych
 • Wysoka sprawność kształcenia - 100% uczniów rozpoczynających naukę zdaje egzamin maturalny
 • Wysoki procent absolwentów - ok. 95% studiuje na renomowanych wyższych uczelniach
 • Innowacje pedagogiczne - programy autorskie, modyfikacje programowe, sesje popularnonaukowe
 • Wszechstronna działalność artystyczna: zespół wokalno-muzyczny, chór, teatr szkolny, wieczorki poetyckie, konkursy literackie, artystyczne, recytatorskie, koncerty...
 • Systematycznie wzbogacana baza szkoły - dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • Bezprzewodowy dostęp do Internetu na terenie szkoły
 • Odnowiony i wyremontowany budynek szkoły, a tym samym bardzo dobre warunki pracy
 • Dobrze wyposażona biblioteka szkolna (ponad 30 tys. woluminów) z czytelnią multimedialną i Internetem
 • Cztery sale do lekcji wychowania fizycznego: sala gimnastyczna, mała salka do ćwiczeń, siłownia, sala do ćwiczeń cardio oraz duże boiska sportowe
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska (wśród nich autorzy podręczników szkolnych)
 • Dobra atmosfera pracy w szkole - dobra współpraca Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców
 • Samorząd Uczniowski - długoletnia tradycja, wiele inicjatyw (radio i gazetka szkolna, koncerty muzyczne, konkursy, akcje charytatywne, wieczory muzyczne, dyskoteki...)
 • Wymiana międzynarodowa prowadzona od 1992 r. ze szkołą w Erlangen (Niemcy)
 • Realizacja projektów unijnych
te: 0.014s dbnc: 5 dbnq: 5