39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2020

WYBIERZ KLASĘ

Wsparcie pedagoga i psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego

Pedagog oraz psycholog szkolny udzielają wsparcia psychologicznego z wykorzystaniem np. dziennika elektro­nicz­ne­go, poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu.

Pedagog oraz psycholog szkolny są dostępni dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w czasie godzin swojej pracy.

PEDAGOG: codziennie godz. 8.00 - 13.00
Justyna Błędowska
j.bledowska@kopernik.mielec.pl
+48509621801
PSYCHOLOG: środa godz. 15.00 - 17.00, pozostałe dni 8.00 - 10.00
Martyna Przybyło
m.przybylo@kopernik.mielec.pl
+48694023142

W uzasadnionych przypadkach można się kontaktować poza określonymi godzinami.

te: 0.010s dbnc: 5 dbnq: 5