39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
środa, 20 października 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Apollo i Aurora
18 października 2021r. | Administrator

W dniach 7-8 października br. w Białymstoku odbył się XVI Białostocki Festiwal Młodych Organistów. Or­ga­ni­za­to­rem wydarzenia, które ma zasięg ogólnopolski, jest Cen­trum Edukacji Artystycznej i Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku. Jest to spotkanie uzdolnionych organistów, uczniów szkół muzycznych dru­gie­go stopnia oraz pedagogów klas organów. Miło nam po­in­for­mo­wać, że uczeń naszej szkoły Dominik Kapinos (kl. 3Bg) zdobył na Festiwalu Grand Prix (nagrodę główną).

obrazek
Czytaj więcej... »
18 października 2021r. | Administrator

18 października w Kolbuszowej odbył się Finał Wo­je­wódz­ki Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych dziew­cząt. Reprezentacja naszej szkoły w składzie: Julia Cho­miuk, Martyna Gaweł, Daria Kędzior, Wiktoria Kopacz, Wik­to­ria Piechota, Magdalena Smutek, Julia Szydłowska za­ję­ła 6 miejsce wśród 19 drużyn startujących w zawodach. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
15 października 2021r. | Administrator

11 października klasa 1E wzięła udział w spotkaniu z eme­ry­to­wa­nym profesorem naszej szkoły, panem Józefem Witkiem. Pan profesor wraz z Towarzystwem Miłośników Zie­mi Mieleckiej realizuje projekt, którego celem jest upo­wszech­nie­nie wiedzy o historii, ważnych osobach i wy­da­rze­niach naszego regionu. Tematem wykładu była postać hetmana Mikołaja Mieleckiego.

obrazek
8 października 2021r. | Administrator

W dniach od 4 do 6 października 2021 r. uczniowie kla­sy 2A spędzili czas na szkolnej wycieczce w Za­ko­pa­nem. W programie nie mogło zabraknąć górskich atrakcji. Uczniowie zdobyli pieszo Gubałówkę, wraz z prze­wod­ni­kiem i opiekunami wędrowali po szlaku w Dolinie Koś­cie­lis­kiej, spacerowali główną ulicą stolicy Tatr, czyli Kru­pów­ka­mi. Ostatniego dnia wycieczki, wracając do Mielca, zwie­dzi­li zabytkową Kopalnię Soli w Bochni. Wyjątkowo piękna po­go­da stała się dodatkowym atutem tego integracyjnego wy­jaz­du.

obrazek
6 października 2021r. | Administrator

6 października 2021r. w ramach Powiatowej Licealiady odbyły się, sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt i chłop­ców. Miło nam poinformować, iż dziewczęta w składzie: Ju­lia Chomiuk, Martyna Gaweł, Magdalena Kaczmarska, Wik­tor­ia Kopacz, Magdalena Smutek oraz Julia Szydłowska za­ję­ły I miejsce, a tym samym zakwalifikowały się do na­stęp­ne­go etapu zawodów. Chłopcy w składzie: Mikołaj Ju­ras, Wojciech Kosiorowski, Oliwier Krakowski, Olaf Niem­czu­ra, Tymon Szyler i Piotr Żmuda zajęli VI miejsce. Gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych sukcesów.

obrazek
6 października 2021r. | Administrator

6 października 2021 r. klasy 3Eg, 3E, 2E brały udział w szkoleniu prawnym realizowanym przez Fundację Roz­wo­ju i Wsparcia PASIEKA. Radca prawny pan Marcin Niem­czyk opowiedział o studiach i zawodach prawniczych, poruszył tematy związane z odpowiedzialnością karną i cy­wil­ną, zachęcał do skorzystania z darmowej pomocy praw­nej na terenie miasta i powiatu.

obrazek
Czytaj więcej... »
5 października 2021r. | Administrator

5 października nasze liceum miało zaszczyt gościć nie­zwy­kłe postaci sportu. Wydarzenie miało związek z XI edycją Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki. Uczniowie „Kopernika” spotkali się z Dawidem Tomalą - mistrzem olim­pij­skim z Tokio 2020 w chodzie sportowym na 50 km oraz mieleckimi olimpijczykami: Katarzyną Zdziebło, która jest absolwentką II LO i Rafałem Augustynem.

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7