39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

Ogłoszenia o konkursach, warsztatach, stypendiach oraz informacje dla maturzystów

Informacje na temat Olimpiad przedmiotowych

te: 0.015s dbnc: 5 dbnq: 5