39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
Ogłoszenia o konkursach, warsztatach, stypendiach oraz informacje dla maturzystów

Informacje na temat Olimpiad przedmiotowych

te: 0.016s dbnc: 5 dbnq: 5