39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

Konsultacje dla uczniów

Od 25 maja na terenie szkoły możliwe będą indywidualne konsultacje tegorocznych absolwentów z nauczycielami. Maturzyści zainteresowani indywidualnymi konsultacjami w sprawie wybranych zagadnień związanych z przedmiotami maturalnymi proszeni są o zgłoszenie potrzeb w tym zakresie do wicedyrektora szkoły do 27.05 (środa).

te: 0.010s dbnc: 5 dbnq: 5