39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Irregular

Wybierz: | #ttbattle | Halloween | irregular |


obrazek

ZADANIA DOMOWE Z ANGIELSKIEGO
[DO POBRANIA]

Zamieszczone poniżej materiały, zostały specjalnie stworzone do nauki w domu dla uczniów klas mgr U. Żurawskiej.

'Zadania domowe z angielskiego' obejmują pełny zestaw ćwiczeń na czasowniki nieregularne (zapisanych w formacie PDF) oraz interaktywną grę, którą należy ściągnąć z oryginalnej strony.

Wszystkie linki z plikami do pobrania, podajemy poniżej…

obrazek

ZADANIE DOMOWE #1 - pobierz na telefon...

Kliknij w ten link by pobrać plik PDF na telefon. W środku znajduje się 20 ponumerowanych chmurek z czasownikami nieregularnymi potrzebnymi do użycia w zadanych poniżej ćwiczeniach.

obrazek

ZADANIE DOMOWE #2 - gra na telefon...

Kliknij ten link aby ściągnąć grę-ćwiczenie na czasowniki nieregularne. Przejdź wszystkie etapy do końca (aż do 20-stej chmurki). Zasady są proste: złap balon z odpowiednio odmienionym czasownikiem aby zdobyć punkty i przejść dalej.

obrazek

ZADANIE #3 - ćwiczenie na czasowniki nieregularne

Kliknij na ten link aby pobrać nowe ćwiczenie na odmianę czasowników nieregularnych w obu formach (wszystkie wskazówki do zadań znajdziesz w środku).

obrazek

ZADANIE #4 - ćwiczenie na budowę zdań...

Kliknij na ten link i ściągnij następne z ćwiczeń na czasowniki nieregularne. Tym razem jest to ćwiczenie na budowę zdań. (zobacz instrukcje w środku).

obrazek

ZADANIE #5 - ćwiczenie na czasowniki nieregularne

Pobierz zadanie #5 klikając w ten link. Wybierz 3 dowolne czasowniki z każdej chmurki a następnie odmień je w obu formach (past tense & past participle).

obrazek

ZADANIE #6 - ćwiczenie na czasowniki nieregularne

Kliknij na ten link aby pobrać ćwiczenie #6 na budowę zdań z czasownikami w obu formach. Ponownie, instrukcję do zadania znajdziesz w środku.

**** UWAGA: Jeśli nie masz możliwości wydrukowania plików z ćwiczeniami w domu, przepisz zadania do zeszytu.

te: 0.011s dbnc: 5 dbnq: 5