39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wsparcie pedagoga i psychologa

Pedagog oraz psycholog szkolny są dostępni dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli w czasie godzin swojej pracy.

Justyna Błędowska
PEDAGOG, TERAPEUTA
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
9.00 - 13.00
9.00 - 14.00
8.00 - 13.00
8.00 - 13.00
8.00 - 11.00
  j.bledowska@kopernik.mielec.pl

Anna Dręga
PSYCHOLOG
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8.00 - 12.00
8.00 - 12.30
8.00 - 12.00
8.00 - 15.00
8.00 - 10.30
  a.drega@kopernik.mielec.pl

Diana Tomza
PEDAGOG SPECJALNY
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
11.10 - 14.50
13.10 - 14.50
13.10 - 14.40
8.00 - 9. 40
8.00 - 14.40
  d.tomza@kopernik.mielec.pl


Dla wszystkich dzieci, młodzieży, ale i rodziców, któ­rzy potrzebują pomocy w tym strasznym wojennym czasie, a nie znają języka polskiego, od środy 2 marca przy dar­mo­wym Dziecięcym Telefonie Zaufania Rzecznika Praw Dziec­ka 800 12 12 12 dyżuruje psycholog biegle po­słu­gu­ją­cy się językiem ukraińskim (można też uzyskać wsparcie w języku rosyjskim).

Począwszy od 7 marca, w każdy poniedziałek w go­dzi­nach 18-20 przy darmowym całodobowym Dziecięcym Te­le­fo­nie Zaufania 800 12 12 12 będzie dyżurował radca praw­ny, który udzieli specjalistycznej pomocy w sprawach cu­dzo­ziem­ców i uchodźców.

te: 0.015s dbnc: 5 dbnq: 5