39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

O szkole

II Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

ul. Żeromskiego 28
39-300 Mielec

tel./fax. 177885168, 177885169
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
www: http://kopernik.mielec.pl/ • "ZŁOTA SZKOŁA 2024" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "ZŁOTA SZKOŁA 2023" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "ZŁOTA SZKOŁA 2022" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "ZŁOTA SZKOŁA 2021" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "SREBRNA SZKOŁA 2020" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "SREBRNA SZKOŁA 2019" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "SREBRNA SZKOŁA 2018" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Liceów i Techników
 • "SREBRNA SZKOŁA 2017" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "SREBRNA SZKOŁA 2016" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "SREBRNA SZKOŁA 2015" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "ZŁOTA SZKOŁA 2014" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "ZŁOTA SZKOŁA 2013" - tytuł nadany przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" na podstawie Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
 • "KREATYWNA SZKOŁA 2012" - tytuł nadany przez kapitułę pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Mielca
 • "SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW" - tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2010/2011
 • "NIEPRZECIĘTNA SZKOŁA 2010" - tytuł przyznany przez Kapitułę pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Mielca
 • Coroczne wysokie miejsca w rankingu szkół ponadgimnazjalnych (Perspektywy)
 • Istnieje od 1953 roku
 • 296 uczestników zawodów centralnych olimpiad i konkursów przedmiotowych, w tym 252 finalistów i laureatów szczebla centralnego i 4 uczestników olimpiady międzynarodowej z chemii, gdzie zdobyto jeden złoty medal i trzy srebrne
 • 32-krotna nominacja naszych uczniów na stypendystów Krajowego Funduszu Pomocy Dzieciom dla wybitnie uzdolnionych
 • Wysoka sprawność kształcenia - 100% uczniów rozpoczynających naukę zdaje egzamin maturalny
 • Wysoki procent absolwentów - ok. 95% studiuje na renomowanych wyższych uczelniach
 • Innowacje pedagogiczne - programy autorskie, modyfikacje programowe, sesje popularnonaukowe
 • Wszechstronna działalność artystyczna: zespół wokalno-muzyczny, chór, teatr szkolny, wieczorki poetyckie, konkursy literackie, artystyczne, recytatorskie, koncerty...
 • Systematycznie wzbogacana baza szkoły - dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • Odnowiony i wyremontowany budynek szkoły, a tym samym bardzo dobre warunki pracy
 • Dobrze wyposażona biblioteka szkolna (ponad 30 tys. woluminów) z czytelnią multimedialną i Internetem
 • Cztery sale do lekcji wychowania fizycznego: sala gimnastyczna, mała salka do ćwiczeń, siłownia, sala do ćwiczeń cardio oraz duże boiska sportowe
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska (wśród nich autorzy podręczników szkolnych)
 • Dobra atmosfera pracy w szkole - dobra współpraca Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców
 • Samorząd Uczniowski - długoletnia tradycja, wiele inicjatyw (radio i gazetka szkolna, koncerty muzyczne, konkursy, akcje charytatywne, wieczory muzyczne, dyskoteki...)
 • Wymiana międzynarodowa prowadzona od 1992 r. ze szkołą w Erlangen (Niemcy)
 • Realizacja projektów unijnych
te: 0.015s dbnc: 5 dbnq: 5