39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1997 - 2001

Piąty okres, tj. od 1 września 1997 r. należałoby związać z objęciem kierownictwa szkoły przez dyrektora Janusza Kopeckiego dotychczasowego wicedyrektora szkoły i nauczyciela fizyki. Zastępcą Janusza Kopeckiego został Andrzej Jankowski nauczyciel fizyki II LO. Okres ten to czas bardzo wielu zmian w polskiej szkole, a także w II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Powstaje wiele nowych dokumentów jak: Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, którego obszerną częścią są kryteria oceniania ze wszystkich przedmiotów. Opracowano własne kryteria oceniania ustnych egzaminów maturalnych ze wszystkich przedmiotów. Dokonano zmian w Statucie Szkoły. Opracowano plan doskonalenia zawodowego. Powstało kilka programów autorskich - historia w klasie o profilu ogólnym nachyleniu prawniczo - ekonomicznym, informatyka w klasach matematyczno - informatycznych i program godzin wychowawczych. Kontynuuje się realizację autorskiego programu z fizyki w klasach matematyczno - informatycznych oraz biologiczno - chemicznych. Zorganizowano kilka kursów komputerowych dla nauczycieli. Kilku nauczycieli współpracuje z wydawnictwem "Omega" z Krakowa, wydając publikacje z serii "Matura", a także podręczniki pomocnicze. W ciągu trzech lat udało się dyrekcji wraz z nauczycielami szkoły odnowić prawie wszystkie sale lekcyjne, odnowić pokój nauczycielski, zorganizować świetlicę szkolną po byłej stołówce nauczycielskiej.

Na korytarzach szkolnych pojawiły się stylowe ławeczki dla młodzieży, a w otoczeniu szkoły powstał obszerny parking rowerowy. Znaczną część elewacji szkoły wypełniło graffiti wykonane przez młodzież w ramach lekcji plastyki. Zakupiono nową aparaturę nagłaśniającą na szkolne imprezy i do radiowęzła szkolnego oraz kilka nowych komputerów, telewizorów, magnetowidów i magnetofonów. Powstały dwie pracownie komputerowe z pełnym wyposażeniem. Zaadaptowano pomieszczenie po byłej kuchni stołówki nauczycielskiej na salkę gimnastyczną wraz z zapleczem. Wszystkie wymienione działania gospodarcze szkoła dokonała własnymi siłami nie korzystając zupełnie ze środków budżetowych.

Ten czteroletni okres przyniósł też kolejne sukcesy uczniów - 8 tytułów laureata olimpiady (chemia, fizyka, WOS, historia) i 8 tytułów finalisty olimpiady (j. francuski, fizyka, chemia, astronomia, wiedza o Unii Europejskiej), zaś największym sukcesem tych lat jest srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej przywieziony aż z Australii. Odbyło się kilka sesji popularno - naukowych.

W tym czasie szkolny zespół zdobył dwa razy z rzędu pierwsze miejsce na Festiwalu Teatrów Obcojęzycznych i jeden raz trzecie. Oprócz tych sukcesów młodzież zajmowała najwyższe miejsca w kraju w różnych konkursach zarówno przedmiotowych jak i artystycznych.

W roku 1997 12 komputerów połączonych zostało w sieć lokalną, szkoła uzyskała także dostęp do międzynarodowej sieci Internet. Cały czas kontynuuje się wymianę między II LO im. Mikołaja Kopernika w Mielcu a gimnazjum im. Christiana Ernsta w Erlangen. W roku szkolnym 1999/2000 młodzież jednej z klas językowych wyjechała na wycieczkę - obóz do Wielkiej Brytanii. Celem było poznanie kraju i doskonalenie umiejętności językowych. Wiosną 2000 r młodzież wyjechała na wycieczkę do Paryża, której cel był podobny do powyższego.

te: 0.012s dbnc: 5 dbnq: 5